wmk_product_02

 

E2-1-1011 ग्लोबल सेन्टर,
No.1700 Tianfu एवेन्यू उत्तर,
चेंng्दू, सिचुआन 00१००41१, चीन

फोन: +86 ((२ 28) 18 85१18 51२ / 2२/53
फ्याक्स: +86 ((२ 28) 18 85१18 10१ १०

ग्राहक समर्थन र सेवा उपलब्ध छ
@
info@matltech.com
বিক্রয়@matltech.com

menuउच्च शुद्धता
तत्व र यौगिकहरू

menuसिलिकॉन र कम्पाउन्ड
अर्धचालकहरु

menuरसायन-धातु र दुर्लभ
पृथ्वी सामग्रीहरु

1

      chem@matltech.com

menuसानो धातु र उन्नत
यौगिकहरू

menuअन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
डिभिजन
विशेषता र कूटमाइज्ड उत्पादनहरूका लागि

E2-1-1011 ग्लोबल सेन्टर,
No.1700 Tianfu एवेन्यू उत्तर,
चेंng्दू, सिचुआन 00१००41१, चीन

फोन: +86 ((२ 28) 18 85१18 51२ / 2२/53
फ्याक्स: +86 ((२ 28) 18 85१18 10१ १०

ग्राहक समर्थन र सेवा उपलब्ध छ
@
info@matltech.com
বিক্রয়@matltech.com

menuउच्च शुद्धता
तत्व र यौगिकहरू

menuसिलिकॉन र कम्पाउन्ड
अर्धचालकहरु

menuरसायन-धातु र दुर्लभ
पृथ्वी सामग्रीहरु

1

      chem@matltech.com

menuसानो धातु र उन्नत
यौगिकहरू

menuअन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
डिभिजन
विशेषता र कूटमाइज्ड उत्पादनहरूका लागि


QR कोड